NĚMČINA - SKUPINOVÉ KURZY

Proč studovat v jazykové škole YES?

  • Dynamické hodiny - Výuka němčiny má spád a je motivující.   /   Rychlé výsledky - Hodiny němčiny Vás budou bavit, a proto budete postupovat rychleji.
  • Nadšení lektoři - Naši lektoři vytváří motivující prostředí, kde Vás němčina nadchne.   /   Malé skupinky - V kurzu je 4 – 8 studentů.
  • Komunikace - Při hodině jste doslova vtaženi do komunikace v němčině a rychle ztratíte ostych mluvit.
  • Direct method - Výuka němčiny je vedena inovativní metodou, která je neustále rozvíjena.
  • Metodika - Praktické učebnice s CD s nahrávkou hodin.

Co nabízíme?

  • Studium - V naší škole můžete studovat celý rok.   /   Kurzy - Skupinové kurzy němčiny se otevírají vždy na období tři měsíců. Pokud nastoupíte již do rozběhlého kurzu, platíte pouze hodiny od momentu přistoupení do kurzu.

 Bezplatná ukázková hodina

 

Název kurzu začátečník
Termín dle domluvy
Dny výuky  
Čas výuky  
Intenzita výuky  
Délka vyučovací hodiny  
Počet hodin  
Metoda DIREKTES DEUTSCH ®
Počet lidí ve skupině 4 - 6
   
 

 

Název kurzu mírně pokročilý
Termín dle domluvy
Dny výuky  
Čas výuky  
Intenzita výuky  
Délka vyučovací hodiny  
Počet hodin  
Metoda DIREKTES DEUTSCH ®
Počet lidí ve skupině 4 - 6
   
 

 

© 2006 - 2015 YES! Jazyková skolafacebook

tvorba webových stránek milan machatý