ŠPANĚLŠTINA - SKUPINOVÉ KURZY

Proč studovat v jazykové škole YES?

  • Dynamické hodiny - Výuka španělštiny má spád a je motivující.   /   Rychlé výsledky - Hodiny španělštiny Vás budou bavit, a proto budete postupovat rychleji.
  • Nadšení lektoři - Naši lektoři vytváří motivující prostředí, kde Vás španělština nadchne.   /   Malé skupinky - V kurzu je 4 – 6 studentů.
  • Komunikace - Při hodině jste doslova vtaženi do komunikace ve španělštině a rychle ztratíte ostych mluvit.
  • Direct method - Výuka španělštiny je vedena inovativní metodou, která je neustále rozvíjena.
  • Metodika - Praktické učebnice s CD s nahrávkou hodin.

Co nabízíme?

  • Studium - V naší škole můžete studovat celý rok.   /   Kurzy - Skupinové kurzy španělštiny se otevírají vždy na období pololetí. Pokud nastoupíte již do rozběhlého kurzu, platíte pouze hodiny od momentu přistoupení do kurzu.

 Bezplatná ukázková hodina

 

Název kurzu španělština začátečník
Termín 18.9. - 29.1. 2019
Dny výuky STŘ
Čas výuky 16.30-18.00 
Intenzita výuky  1 x týdně 2h
Délka vyučovací hodiny 45 minut
Počet hodin 34
Metoda Español DIRECTO ®
Počet lidí ve skupině 4 - 6
Cena bez DPH 110,- Kč / vyuč. hodinu
 

 

Název kurzu španělština mírně pokročilý
Termín 18.9. - 29.1. 2019
Dny výuky STŘ
Čas výuky  18.15 - 19.45
Intenzita výuky  1 x týdně 2h
Délka vyučovací hodiny 45 minut
Počet hodin 38
Metoda Español DIRECTO ®
Počet lidí ve skupině 4 - 6
Cena bez DPH:  110,- Kč / vyuč. hodinu 
 

 

© 2006 - 2015 YES! Jazyková skolafacebook

tvorba webových stránek milan machatý